OFERTA EDUKACYJNA

Słonecznikowy Żłobek w Ustce

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

  • 10 godzinną opiekę
  • Zajęcia opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  • Zajęcia plastyczno-techniczne
  • Zajęcia umuzykalniające
  • Zajęcia logopedyczne

Godziny otwarcia: 6.30 - 16.30

Adres: ul. Darłowska 3b

76-270 Ustka

Tel. 794 567 646

e-mail: ustka@sloneczniki.org

www.abc.sloneczniki.org

biuro rekrutacji: ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka