OFERTA EDUKACYJNA

Słonecznikowy Punkt Przedszkolny w Modrzejewie

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 • Realizacja podstawy programowej
 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne prowadzone metodą projektu-autorski program „Dziecko w podróży”
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Rytmika
 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Zajęcia muzyczno-taneczne
 • Zajęcia teatralne, elementy dramy
 • Profesjonalne przygotowanie dzieci do szkoły
 • Profilaktyka i terapia logopedyczna
 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • 6-godzinną opiekę

Godziny otwarcia: 7.00- 13.00

Adres: Modrzejewo 37

77 -133 Tuchomie

Tel. 730-264-866

e-mail: kobylnica@sloneczniki.org

www.abc.sloneczniki.org

biuro rekrutacji: ul. Główna 65A, 76-251 Kobylnica