OFERTA EDUKACYJNA

Słonecznikowy Żłobek w Kobylnicy

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

  • 10 godzinną opiekę
  • Zajęcia opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  • Zajęcia plastyczno-techniczne
  • Zajęcia umuzykalniające

Godziny otwarcia: 6.30 - 16.30

Adres: ul. Główna 65A

76-251 Kobylnica

Tel. 730-264- 866

e-mail: kobylnica@sloneczniki.org

www.abc.sloneczniki.org

biuro rekrutacji: ul. Główna 65A, 76-251 Kobylnica